Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

 27.04.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
 27.04.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
 27.04.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
 11.06.2018г. ПРОТОКОЛ 1
 27.06.2018г. ПРОТОКОЛ 2
  10.08.2018г. ПРОТОКОЛ 3
  17.08.2018г. ПРОТОКОЛ 4
  17.08.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
  10.09.2018г. ПРОТОКОЛ 5
  10.09.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 5
  10.09.2018г. ДОКЛАД
  10.09.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ДОКЛАД
  10.09.2018г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
  05.11.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
  05.11.2018г. ДОГОВОР С АКВАХИМ АД
  05.11.2018г. ДОГОВОР С РИДАКОМ EOOД
  05.11.2018г. ДОГОВОР С ПЕРФЕКТ МЕДИКА OOД
  05.11.2018г. ДОГОВОР С ЕЛПАК-ЛИЗИНГ EOOД
  05.11.2018г. ДОГОВОР С МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА EOOД
  05.11.2018г. ДОГОВОР С ХРОНО OOД
  05.11.2018г. ДОГОВОР С ТОП ДИАГНОСТИКА
  05.11.2018г. ДОГОВОР С ДИАМЕД OOД
  05.11.2018г. ДОГОВОР С ЕЛТА-90M OOД
  05.12.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ДО АОП
Works with AZEXO page builder