Обществена поръчка

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛЕНИЕ „ОЧНИ БОЛЕСТИ“ В УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД
09.08.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО АОП
09.08.2019г. РЕШЕНИЕ ДО АОП
09.08.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
09.08.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
09.08.2019г. еЕЕДОП
09.08.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
09.08.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
09.08.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
29.08.2019г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА СТОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
08.10.2019г. ПРОТОКОЛ 1
16.10.2019г. ПРОТОКОЛ 2
16.10.2019г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ
24.10.2019г. ПРОТОКОЛ 3
24.10.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 3
24.10.2019г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ
30.10.2019г. ПРОТОКОЛ 4
30.10.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 4
30.10.2019г. ДОКЛАД
30.10.2019г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
19.11.2019г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ
21.11.2019г. ВТОРО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
21.11.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ВТОРО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
03.12.2019г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
04.12.2019г. ТРЕТО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
13.12.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
13.12.2019г. ДОГОВОР РСР ЕООД
13.12.2019г. ДОГОВОР КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
13.12.2019г. ДОГОВОР БИКОМЕД ООД
20.12.2019г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
Works with AZEXO page builder