Обществена поръчка

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧВАЩА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /НОМЕНКЛАТУРНИ ЕДИНИЦИ/ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -– ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 “ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – “МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3- “МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – “ВАРИВА, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ПОДПРАВКИ И СОСОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – “КОНСЕРВИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – “ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”

21.05.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
21.05.2018г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
21.05.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
21.05.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
01.06.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
07.06.2018г. РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ
Works with AZEXO page builder