Обществена поръчка

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА

13.04.2018г. ОБЯВА ДО АОП
13.04.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
13.04.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
25.04.2018г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
30.04.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
30.04.2018г. ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
15.05.2018г. ПРОТОКОЛ 1
15.05.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
22.05.2018г. ПРОТОКОЛ 2
23.05.2018г. ДОКЛАД НА КОМИСИТЯ
23.05.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
29.05.2018г. ДОГОВОР С BTK ЕАД
Works with AZEXO page builder