Обществена поръчка

ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ – РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ В „БЛОК Е” НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

15.04.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
15.04.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ 1 ДО 13
15.04.2016г. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
15.04.2016г. ОБРАЗЕЦ 14 ДОГОВОР
15.04.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
15.04.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ
15.04.2016г. ПИСМО ДО МЕДИИ
15.04.2016г. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЕ
15.04.2016г. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРИЛОЖЕНИЕ 1в
31.05.2016г. ПРОТОКОЛ 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ 1
13.06.2016г. ПРОТОКОЛ 2
25.07.2016г. ПРОТОКОЛ 3
25.07.2016г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
01.08.2016г. ПРОТОКОЛ 4
02.08.2016г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
Works with AZEXO page builder