Обществена поръчка

 

ЕЖЕДНЕВНО ИЗПИРАНЕ, СУШЕНЕ, ГЛАДЕНЕ, ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ И ХИМИОТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ НА БОЛНИЧНО, ОПЕРАЦИОННО БЕЛЬО ДЕТСКО БЕЛЬО, РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ВЪЗГЛАВНИЦИ И ОДЕАЛА ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

31.08.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ
31.08.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
31.08.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
31.08.2017г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
31.08.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
03.10.2017г. ПРОТОКОЛ 1
03.10.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИ
09.10.2017г. ПРОТОКОЛ 2
09.10.2017г. ДОКЛАД
09.10.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
24.10.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ АОП

 

Works with AZEXO page builder