Blog Section

PCR за COVID-19


УМБАЛ предлага провеждане на PCR и Бърз антигенен тест за детекция на COVID-19 .
Цена на PCR тест за COVID-19 – 55 лв;
Цена на Бърз антигенен тест – 20 лв.
✅При посещение в кабинета, желаещите следва да имат лични предпазни средства (Маски)
✅Tрябва да представят Лична Карта, да попълнят декларация за обработка на лични данни и да представят копие от фактурата за заплатеното изследване.
?Заплащането ще се извършва на място в кабинета ПРЕДИ вземане на материал за изследване (Само в брой).
?Резултатите от изследването на Бърз антигенен тест ще бъдат готови до 20 минути, след пробонабирането.
?Резултатите от изследванията за PCR ще бъдат предоставени на Български език и Английски език, на същия работен ден от 16:30 до 17:30 ч. или на следващия работен ден от 08:00 до 12:00 ч. в кабинета.


Works with AZEXO page builder