Обществена поръчка

29.07.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО АОП
29.07.2019г. РЕШЕНИЕ ДО АОП
29.07.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
29.07.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
29.07.2019г. еЕЕДОП
29.07.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
29.07.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
29.07.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
02.08.2019г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
12.08.2019г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
12.08.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
12.08.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
12.08.2019г. еЕЕДОП
12.08.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
12.08.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
12.08.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
12.08.2019г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
25.09.2019г. ПРОТОКОЛ 1
22.11.2019г. ПРОТОКОЛ 2
22.11.2019г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
07.01.2020г. ПРОТОКОЛ 3
07.01.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 3
07.01.2020г. ДОКЛАД
07.01.2020г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
07.01.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
30.01.2020г. ВТОРО РЕШЕНИЕ ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
31.01.2020г. РЕШЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
05.02.2020г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
06.02.2020г. ОБЯЛВЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
06.02.2020г. ДОГОВОР ИМПЛАНТ Г ООД
06.02.2020г. ДОГОВОР МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
06.02.2020г. ДОГОВОР ТИТАНИКА 2008 ЕООД
17.02.2020г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
Works with AZEXO page builder