ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОСТАВКА НА ОБЩО БОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА
25.02.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
25.02.2019г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
26.02.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
26.02.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
26.02.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А
26.02.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3А
26.02.2019г. еЕЕДОП
26.02.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
17.04.2019г. ПРОТОКОЛ 1
05.07.2019г. ПРОТОКОЛ 2
05.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
05.07.2019г. ПРОТОКОЛ 3
23.07.2019г. ПРОТОКОЛ 4
23.07.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 4
30.07.2019г. ПРОТОКОЛ 5
30.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ
17.09.2019г. ПРОТОКОЛ 6
17.09.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 6
17.09.2019г. ДОКЛАД
17.09.2019г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
09.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
14.11.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
14.11.2019г. ДОГОВОР Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
14.11.2019г. ДОГОВОР ВАКПАК МЕДИКАЛ ООД
14.11.2019г. ДОГОВОР ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
14.11.2019г. ДОГОВОР ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД
14.11.2019г. ДОГОВОР МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД
14.11.2019г. ДОГОВОР МЕДИЛОН ЕООД
14.11.2019г. ДОГОВОР МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
14.11.2019г. ДОГОВОР РСР ЕООД
14.11.2019г. ДОГОВОР СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
14.11.2019г. ДОГОВОР ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Works with AZEXO page builder