Обществена поръчка

17.12.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
17.12.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
18.12.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
18.12.2018г. ЕЕДОП
18.12.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
18.12.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
18.12.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
18.12.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
18.01.2019г. РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ
13.02.2019г. ПРОТОКОЛ 1
25.03.2019г. ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ
28.03.2019г. ПРОТОКОЛ 2
28.03.2019г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
02.04.2019г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
25.04.2019г. ПРОТОКОЛ 3
25.04.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 3
25.04.2019г. ДОКЛАД
25.04.2019г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
03.06.2019г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ ДО АОП
20.06.2019г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ДО АОП
20.06.2019г. ДОГОВОР ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕАД
20.06.2019г. ДОГОВОР МЕДЕКС ООД
20.06.2019г. ДОГОВОР СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
20.06.2019г. ДОГОВОР ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
Works with AZEXO page builder