Обществена поръчка

ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

01.09.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
01.09.2018г. ОБРАЗЦИ
01.09.2018г. ЕЛЕКТРОНЕН еЕЕДОП – ОБРАЗЕЦ
01.09.2018г. ДОГОВОР
01.09.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
01.09.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
03.09.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ АОП
03.09.2018г. РЕШЕНИЕ АОП
05.10.2018г. УВЕДОМЛЕНИЕ
08.10.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
08.10.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
08.10.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
08.10.2018г. ЕЛЕКТРОНЕН еЕЕДОП – ОБРАЗЕЦ
08.10.2018г. ДОГОВОР
08.10.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
08.10.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
11.12.2018г. ПРОТОКОЛ 1
25.02.2018г. ПРОТОКОЛ 2
25.02.2018г. ПРОТОКОЛ 3
25.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
15.03.2019г. ПРОТОКОЛ 4
29.03.2019г. ПРОТОКОЛ 5
29.03.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 5
29.03.2019г. ДОКЛАД
29.03.2019г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
30.05.2019г. ВТОРО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
30.05.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ВТОРО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
03.06.2019г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ ДО АОП
03.06.2019г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
03.06.2019г. ДОГОВОР С АКВАХИМ АД
03.06.2019г. ДОГОВОР С ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
03.06.2019г. ДОГОВОР С ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ ЕООД
03.06.2019г. ДОГОВОР С ЕМИКРОН ЕООД
03.06.2019г. ДОГОВОР С МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
03.06.2019г. ДОГОВОР С ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД
03.06.2019г. ДОГОВОР С ТОМЕД ООД
03.06.2019г. ДОГОВОР СЪС СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
03.06.2019г. ДОГОРОВ С МУЛТИМЕД 5 ООД
05.07.2019г. ДОГОВОР ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ ЕООД
20.08.2019г. ПРОТОКОЛ 6
25.09.2019г. ПРОТОКОЛ 7
25.09.2019г. ДОКЛАД 2
25.09.2019г. ТРЕТО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
19.11.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
19.11.2019г. ДОГОВОР СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
Works with AZEXO page builder