Обществена поръчка

ДОСТАВКА, НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ  ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

17.10.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ
17.10.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
17.10.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
17.10.2017г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
17.10.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
17.10.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
17.10.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
17.10.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
05.12.2017г. ПРОТОКОЛ 1
05.12.2017г. ПРОТОКОЛ 2
05.12.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
10.01.2018г. ПРОТОКОЛ 3
10.01.2018г. ДОКЛАД
10.01.2018г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
26.02.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
28.02.2018г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
 ДОГОВОР ПРОФАРМАЦИЯ
Works with AZEXO page builder