Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

28.05.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
28.05.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
29.05.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
29.05.2018г. ЕЛЕКТРОНЕН ЕЕДОП – ОБРАЗЕЦ
29.05.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
29.05.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
29.05.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
29.05.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
14.06.2018г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
09.08.2018г. ПРОТОКОЛ 1
12.10.2018г. ПРОТОКОЛ 2
12.10.2018г. ПРОТОКОЛ 3
12.10.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
17.10.2018г. ПРОТОКОЛ 4
01.11.2018г. ПРОТОКОЛ 5
01.11.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към ПРОТОКОЛ №5
16.11.2018г. ПРОТОКОЛ 6
16.11.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към ПРОТОКОЛ №6
16.11.2018г. ДОКЛАД
16.11.2018г. РЕШЕНИЕ
16.11.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към РЕШЕНИЕ
22.01.2019г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ДО АОП
22.01.2019г. ДОГОВОР С ДРЕГЕР МЕДИКАЛ
22.01.2019г. ДОГОВОР С ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД
22.01.2019г. ДОГОВОР С МЕДИЛОН
22.01.2018г. ДОГОВОР С МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ
22.01.2018г. ДОГОВОР СЪС СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
20.02.2019г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ДО АОП
Works with AZEXO page builder