Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА

19.07.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
19.07.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
19.07.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
19.07.2018г. ЕЛЕКТРОНЕН еЕЕДОП – ОБРАЗЕЦ
19.07.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
19.07.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
19.07.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
20.07.2018г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
31.07.2018г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
28.09.2018г. ПРОТОКОЛ 1
25.10.2018г. ПРОТОКОЛ 2
25.10.2018г. ПРОТОКОЛ 3
07.12.2018г. ПРОТОКОЛ 4
07.12.2018г. РЕШЕНИЕ ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
07.12.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
28.12.2018г. ПРОТОКОЛ 5
28.12.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОТОКОЛ 5
28.12.2018г. ДОКЛАД
28.12.2018г. РЕШЕНИЕ
17.01.2019г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ДО АОП-КАНЦЕЛАРСКИ
01.03.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
01.03.2019г. ДОГОВОР С АТС-БЪЛГАРИЯ ООД
01.03.2019г. ДОГОВОР С OФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД
Works with AZEXO page builder