Обществена поръчка

ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” АД, ГР.СТАРА ЗАГОРА

ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” АД, ГР.СТАРА ЗАГОРА

17.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО АОП
17.10.2019г. РЕШЕНИЕ ОТКРИВАНЕ ДО АОП
17.10.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
17.10.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
17.10.2019г. еЕЕДОП
17.10.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
17.10.2019г. ДОГОВОР
17.10.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
23.10.2019г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
23.10.2019г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ
23.10.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
23.10.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
23.10.2019г. еЕЕДОП
23.10.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
23.10.2019г. ДОГОВОР
23.10.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
12.11.2019г. УВЕДОМЛЕНИЕ
12.11.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
23.12.2019г. ПРОТОКОЛ 1
30.01.2020г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
20.02.2020г. ПРОТОКОЛ 2
20.02.2020г. ПРОТОКОЛ 3
20.02.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ №3
20.02.2020г. ДОКЛАД
20.02.2020г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
13.03.2020г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБ. ПОЗИЦИИ
02.04.2020г. ВТОРО РЕШЕНИЕ ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
21.04.2020г. ВТОРО ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
22.04.2020г. ТРЕТО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
21.05.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ДО АОП
22.05.2020г. ДОГОВОР ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД
22.05.2020г. ДОГОВОР ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
22.05.2020г. ДОГОВОР ХРОНО ООД
29.05.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ДО АОП
29.05.2020г. ДОГОВОР ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
Works with AZEXO page builder