Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ХЕМОДИАЛИЗНИ РАЗТВОРИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НЕФРОЛОГИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА

07.11.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ
07.11.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
07.11.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
07.11.2017г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
07.11.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
07.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
07.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
07.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
22.02.2018г. ПРОТОКОЛ 1
22.02.2018г. ПРОТОКОЛ 2
22.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
01.03.2018г. ПРОТОКОЛ 3
01.03.2018г. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА
01.03.2018г. РЕШЕНИЕ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
04.04.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
11.04.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ДО АОП
19.04.2018г. ВТОРО ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
ДОГОВОР МЕДЕКС
23.04.2018г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ДО АОП
Works with AZEXO page builder