Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НА ПАЦИЕНТИ С ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХЕМОДИАЛИЗА В УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА

24.11.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ
24.11.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
24.11.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
24.11.2017г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
24.11.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
24.11.2017г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
24.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
18.01.2018г. ПРОТОКОЛ 1
18.01.2018г. ПРОТОКОЛ 2
18.01.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
06.02.2018г. ПРОТОКОЛ 3
06.02.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ 3
06.02.2018г. ДОКЛАД
06.02.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ КЛАСИРАНЕ ОНКО ЛЕКАРСТВА
20.02.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
16.03.2018г. ДОГОВОР С МЕДЕКС
23.03.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ДО АОП
26.03.2018г. ИФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С МЕДЕКС АОП
Works with AZEXO page builder