Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НА ПАЦИЕНТИ С ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХЕМОДИАЛИЗА В УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА

05.07.2018г. ПРОТОКОЛ 1
09.08.2018г. ПРОТОКОЛ 2
09.08.2018г. СЪОБЩЕНИЕ
11.09.2018г. ПРОТОКОЛ 3
11.09.2018г. ДОКЛАД
11.09.2018г. РЕШЕНИЕ
Works with AZEXO page builder