Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ, КОНСУМАТИВИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

02.05.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ
02.05.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
02.05.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
02.05.2017г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
02.05.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
02.05.2017г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1
02.05.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
02.05.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
03.10.2017г. ПРОТОКОЛ 1
03.10.2017г. ПРОТОКОЛ 2
03.10.2017г. ДОКЛАД
03.10.2017г.РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
03.10.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ АОП

 

Works with AZEXO page builder