Обществена поръчка

ДОСТАВКА, НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ  ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

23.11.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ
23.11.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
23.11.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
23.11.2016г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
23.11.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
23.11.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
23.11.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
23.11.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
08.12.2016г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
23.06.2017г. ПРОТОКОЛ 1
23.06.2017г. ПРОТОКОЛ 2
23.06.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
26.06.2017г. ПРОТОКОЛ 3
26.07.2017г. ПРОТОКОЛ 4
26.07.2017г. ПРОТОКОЛ 5
26.07.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 5
26.07.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ПРОТОКОЛ 5
02.08.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ
07.08.2017г. ПРОТОКОЛ 6
07.08.2017г. ПРОТОКОЛ 7
07.08.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 7
07.08.2017г. ДОКЛАД
07.08.2017г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
07.08.2017г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ
05.09.2017г. ВТОРИ ДОКЛАД
05.09.2017г. ВТОРО РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ № РД-10-616
05.09.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
14.09.2017г. ТРЕТИ ДОКЛАД
14.09.2017г. ТРЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ № РД-10-631
14.09.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
25.09.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
10.11.2017г. ВТОРО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

 

ДОГОВОР Б БРАУН МЕДИКАЛ

ДОГОВОР Б БРАУН МЕДИКАЛ

ДОГОВОР БУЛМАР МЛ

ДОГОВОР МЕДЕКС

ДОГОВОР МЕДЕКС

ДОГОВОР ПРОФАРМАЦИЯ

ДОГОВОР ПРОФАРМАЦИЯ

ДОГОВОР СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

ДОГОВОР СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

 

Works with AZEXO page builder