Обществена поръчка

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВА БРОЯ НОВИ РЕСПИРАТОРИ, ДВА БРОЯ НОВИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ, КАКТО И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

23.01.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ
23.01.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
23.01.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
23.01.2017г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
23.01.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
23.01.2017г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 АНЕСТЕЦИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ
23.01.2017г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЕСПИРАТОРИ
23.01.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ
23.01.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А РЕСПИРАТОРИ
20.02.2017г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
Works with AZEXO page builder