Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХЕМОДИАЛИЗА В МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – ГР. СТАРА ЗАГОРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ 1
ПРОТОКОЛ 2
ПРОТОКОЛ 3
ПРОТОКОЛ 4
ПРОТОКОЛ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ПРОТОКОЛ 4
ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПУБЛИКУВАНА В ТЕД
ДОГОВОР Ей Енд Ди Фарма
ДОГОВОР Медекс
ДОГОВОР Софарма трейдинг
ДОГОВОР Химимпорт фарма
ВЪРНАТИ ГАРАНЦИИ
Works with AZEXO page builder