Обществена поръчка - Прекратена

ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

23.02.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
23.02.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ АОП
Works with AZEXO page builder