Обществена поръчка

ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ С 30 ЛЕГЛА В Т.Ч. 5 ИНТЕНЗИВНИ И КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОТГИЧНА БРЕМЕННОСТ И ГИНЕКОЛОГИЯ С 45 ЛЕГЛА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, В СГРАДАТА НА В БЛ. “Е”И БЛ.”А” НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК

РЕШЕНИЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПРОТОКОЛ 1
ЗАПОВЕД
ЗАПОВЕД
ДОГОВОР АРТ СТУДИО
ВЪРНАТИ ГАРАНЦИИ
Works with AZEXO page builder