Обществена поръчка

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА осъществяване дейноста на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАПОВЕД ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ХРАНА
ПРОТОКОЛ 1
ПРОТОКОЛ 2
ДОГОВОР ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Works with AZEXO page builder