Обществена поръчка

ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПОВЕД ОТТЕГЛЯНЕ
ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПИСМЕННИ РАЗСЯСНЕНИЯ СЛЕД ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ
ПРОТОКОЛ No1
ПРОТОКОЛ No2
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
ПРОТОКОЛ No3
ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ
ДОГОВОР ИНВЕСТБАНК
ДОГОВОР ЮРОБАНК
Works with AZEXO page builder