Обществена поръчка - Прекратена

АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА 22 /ДВАДЕСЕТ И ДВА/ БР. АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТИРАНИ И РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ
Works with AZEXO page builder