Обществена поръчка - Прекратена

ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР ДО 6 500 000 ЛЕВА И КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР ДО 3 500 000 ЛЕВА.

ОБЯВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Works with AZEXO page builder