Обществена поръчка - Прекратена

ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР ДО 6 500 000 ЛЕВА И КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР ДО 3 500 000 ЛЕВА.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
ПИСМО ДО МЕДИИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД
10.11.2015г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Works with AZEXO page builder