Обществена поръчка

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (НН) И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
ПИСМО ДО МЕДИИ
ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ
ПРОТОКОЛ 1
19.10.2015г. ПРОТОКОЛ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
19.10.2015г. ПРОТОКОЛ 3
03.11.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
04.14.2015г. ПРОТОКОЛ 4
06.01.2015г. ПРОТОКОЛ 5
10.11.2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ
Works with AZEXO page builder