Обществена поръчка - Прекратена

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ – БУТИЛИРАН РАЙСКИ ГАЗ И ТЕЧЕН КИСЛОРОД, ЧРЕЗ МОНТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
ПИСМО ДО МЕДИИ
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Works with AZEXO page builder