Обществена поръчка

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ – БУТИЛИРАН РАЙСКИ ГАЗ И ТЕЧЕН КИСЛОРОД, ЧРЕЗ МОНТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ПИСМО ДО МЕДИИ
30.10.2015г. ЗАПОВЕД КОМИСИЯ
30.11.2015г. ПРОТОКОЛ 1
06.11.2015г. ПРОТОКОЛ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 1 И 2
26.11.2015г. ПРОТОКОЛ 3
09.12.2015г. ПРОТОКОЛ 4
10.12.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
06.01.2015г. ПРОТОКОЛ 5
14.01.2016г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ
22.01.2016г. ВТОРА ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ
Works with AZEXO page builder