Обществена поръчка

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ХЕМОДИАЛИЗНО БОЛНИ ЛИЦА ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА ОПАН, ОБЩИНА РАДНЕВО ДО ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ХЕМОДИАЛИЗА КЪМ УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД И ОБРАТНО ДО ДОМОВЕТЕ ИМ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ДЕНОНОЩИЕ НА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ДЕЖУРЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ДО УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД И ОБРАТНО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
ПОКАНА АОП
ПИСМО ДО МЕДИИ
21.10.2015г.ПРОТОКОЛ 1
22.10.2015г. ПРОТОКОЛ 2
03.11.2015г. ПРОТОКОЛ 3
04.11.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
09.11.2015г. ПРОТОКОЛ 4
10.11.2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ
Works with AZEXO page builder