Обществена поръчка

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ” АД”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
ОБРАЗЕЦ ЦЕНОВА ОФЕРТА
ПОКАНА АОП
ПИСМО ДО МЕДИИ
23.10.2015г. ПРОТОКОЛ 1
28.10.2015г. ПРОТОКОЛ 2
28.10.2015г. ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТОКОЛ 2
28.10.2015г. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
02.11.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
12.11.2015г. ПРОТОКОЛ 3
2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ
Works with AZEXO page builder