Обществена поръчка - Прекратена

ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КРЕДИТОРИ ДО 795 000 ЛЕВА

11.01.2016г. ПОКАНА АОП
11.01.2016г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
11.01.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 10
01.02.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Works with AZEXO page builder