Обществена поръчка

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ДЕНОНОЩИЕ НА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ДЕЖУРЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА И НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ДО УМБАЛ “ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ” АД И ОБРАТНО

19.01.2016г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
19.01.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
19.01.2016г. ПОКАНА АОП
02.02.2016г. ПРОТОКОЛ 1
04.02.2016г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ
Works with AZEXO page builder