Обществена поръчка

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД”

11.01.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
11.01.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ 1 ДО 10
11.01.2016гПРИЛОЖЕНИЕ 11
11.01.2016г ПОКАНА АОП
28.04.2016г. ПРОТОКОЛ 1
11.05.2016г. ПРОТОКОЛ 2
11.05.2016г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
14.05.2016г. ПРОТОКОЛ 3
16.05.2016г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ
Works with AZEXO page builder