Обществена поръчка

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3- „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – „ВАРИВА, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ПОДПРАВКИ И СОСОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – „КОНСЕРВИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – „ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ””

15.04.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
15.04.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
15.04.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
15.04.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ
15.04.2016г. ПИСМО ДО МЕДИИ
01.06.2016г. ПРОТОКОЛ 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ 1
16.06.2016г. ПРОТОКОЛ 2
28.06.2016г. ПРОТОКОЛ 3
29.06.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
29.06.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ АОП
Works with AZEXO page builder