Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА

 09.05.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
 09.05.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
 09.05.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
 09.05.2018г. ЕЛЕКТРОНЕН ЕЕДОП – ОБРАЗЕЦ
 09.05.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
09.05.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
09.05.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
09.05.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
13.06.2018г. ПРОТОКОЛ 1
03.07.2018г. ПРОТОКОЛ 2
08.01.2019г. ПРОТОКОЛ 3
08.01.2019г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
18.02.2019г. ПРОТОКОЛ 4
18.02.2019г. ДОКЛАД
18.02.2019г. РЕШЕНИЕ
20.03.2019г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
20.03.2019г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
20.03.2019г. ДОГОВОР С ХМИ ЕООД
Works with AZEXO page builder