All posts in Uncategorized

Ваксинации COVID-19

УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“

създаде кабинет за безплатни ваксинации срещу COVID-19

 

Във връзка с новите епидемиологични мерки, Ви информираме, че УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД извършва ваксинация с ваксини Pfizer (Comirnaty), Janssen и Moderna, както и поставяне на бустерна доза. Желаещите могат да се запишат на посочения мобилен телефон 0885610722 и на 042698502 от 10 до 15ч.
Ваксинациите се извършват с предварително записване в Кабинет № 18, който се намира в Диагностично-консултативния блок (на етажа на Спешно отделение).
Работно време на кабинета: Всеки делничен ден от 12:00ч до 15:00ч

 

 

ИНФОРМИРАМЕ ВИ,

ЧЕ В ТРИАЖНИЯ КАБИНЕТ НА ВХОДА НА

УМБАЛ „Професор доктор Стоян Киркович“

Се извършва  вземане на Бърз Антигенен Тест за COVID-19, с издаване на зелен сертификат

Цена за пробонабиране 10лв

Работна време от 8:00ч до 16:30ч

 

 

More

Скръбна вест

Напусна ни големият творец Камен Чанев!

С огромна човешка и професионална болка съобщаваме, че на 26 ноември в Клиниката по анестезия и интензивно лечение при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора, почина световноизвестният тенор Камен Чанев.
След едноседмично домашно лечение, той постъпи в увредено общо състояние с данни за двустранна пневмония в Клиниката по инфекциозни болести. По време на болничния му престой се наблюдаваше перманентно ниска кислородна сатурация, която наложи поставяне на постоянен кислород. Приложена е пълната терапевтична гама, включваща глюкозо-солеви разтвори, Фраксипарин, Дексметазон, Ремдесивир, Меропенем, витамини и антимикотичен препарат. Въпреки това, на 25 ноември състоянието на Камен Чанев стана критично, което наложи превеждане в Клиниката по анестезия и интензивно лечение. На следващия ден направи неколкократни пристъпи на кардиак арест, от които беше изведен, благодарение на незабавните ресусцитационни мероприятия на лекарите-интензивисти. След последния обаче на фона на мултиорганна недостатъчност, сърцето му окончателно спря и настъпи летален изход.
Екипите от медици и в двете клиники направиха всичко – от грижи и внимание до пълен комплекс от терапия, с която до момента разполага медицината за борба с COVID-19 инфекцията.
България и светът загубиха изключителен талант и личност!
Ръководството на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и екипите на Клиниката по инфекциозни болести и Клиниката по анестезия и интензивно лечение изказват искрени съболезнования на семейството и близките на Камен Чанев, както и на цялата оперна общност!
Дълбок поклон пред светлата му памет!

More

Дарителска Сметка

Инвесmбанk I Ад : Сметка за дарения

Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на Наредба No13 от 2009 г. на Българска Народна Банка за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове, на клиента са разкрити следните БАНКОВИ СМЕТКИ:
Негеbу, we inform you that in accordance with Ordinance No. 13 of 16 July 2009 on the Application of lnternational Bank Account Numbers and Bank Codes, the following BANK ACCOUNTS of the client аге opened:

BICIBANИме на сметката/клиента Name
IORTBGSFBG 17IORT73761040073000УМБАЛ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД

More

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СОБСТВЕНОСТ НА „УМБАЛ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

УМБАЛ ”Проф. д-р Ст. Киркович” АД, със седалище и адрес на управление – гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” №2, съгласно взето решение на Съвета на директорите по т.1 от Протокол № 32/12.12.2019г., Решение № РД- 10 – 875/18.12.2019г. на Изпълнителния директор обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на неоперативни активи, собственост на дружеството, представляващи: 1.СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.75 по КККР на гр.Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Ген.Столетов“ № 2, съсзастроенаплощот 92 кв.м., на 1 етаж и предназначение – здравно заведение. 2.СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.77 по КККР нагр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2, със застроена площ от 100 кв.м., на 2 етажа и предназначение – здравно заведение. 3. СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.76 по КККР на гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2, със застроена площ от 23 кв. м., на 1етаж и предназначение – здравно заведение, всички намиращи се в поземлен имот с идентификатор 68850.502.497 по КККР на гр. Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-65/30.05.2008г. на ИД на АГКК и представляващи бивша „Аптека-музей“ за възстановяване на дейността на имота като православен храм.
Начална тръжна месечна наемна цена – 215лв./двеста и петнадесет лева/ без ДДС,
Участниците могат да кандидатстват само за отдаване под наем на всички имоти.
Срок на договора – 10 години
Стъпка на наддаване – 10лв.
Депозит за участие – 50лв.
Краен срок за приемане на заявления за участие – до 15.00ч. на 06.01.2020г.
Откриването и провеждането на търга ще се извърши на 07.01.2020г. от 11.00ч. в Заседателната зала на „УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович” АД, на адрес гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” № 2.
Тръжната документация може да бъде получена от отдел „Обществени поръчки”, ст.№ 7, след заплащане на сумата от 50лв. без ДДС
Имотите, предмет на търга се намират на територията на дружеството и могат да бъдат огледани всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. Лице за контакт – инж.Пл.Чувиков, тел. за контакт – 0889431908
Заплащането на гаранционна вноска в размер на едномесечна наемна цена от спечелилия кандидат се извършва в 7 дневен срок от получаване на заповедта за обявяване на участника за спечелил търга.
Всички суми за депозит, за закупуване на документация и на цената на вещта се заплащат по банковата сметка на дружеството, находяща се в „Инвестбанк” АД – клон Стара Загора, IBAN: BG17 IORT 7376 1040 0730 00, BIC: IORTBGSF или в касата на дружеството в брой.
При липса на кандидати повторното провеждане на търга да се извърши на 15.01.2020г. от 11.00ч. на същото място, като заявления за участие ще се приемат до 15.00ч. на 14.01.2020г.

More
Works with AZEXO page builder