Обществена поръчка

ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА

 05.01.2018г. ЗАПОВЕД
 05.01.2018г. ОБЯВА ДО АОП
 05.01.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
 05.01.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
 05.01.2018г. ДОГОВОР
 05.01.2018г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
17.01.2018г. ПРОТОКОЛ 1
30.01.2018г. ПРОТОКОЛ 2
30.01.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
13.02.2018г. ПРОТОКОЛ 3
13.02.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 3
13.02.2018г. ДОКЛАД
13.02.2018г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
27.03.2018г. СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
27.03.2018г. СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ОБЩИНСКА БАНКА
27.03.2018г. СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ИНВЕСТБАНК
Works with AZEXO page builder