Обществена поръчка

АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ БРОЯ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТИРАНИ И РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА
Works with AZEXO page builder