ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ БРОЯ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТИРАНИ И РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД,ГР. СТАРА ЗАГОРА“
Works with AZEXO page builder