Обществена поръчка

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНИМАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД - АВТОМАТИЧЕН ТЪКАНЕН ПРОЦЕСОР /ХИСТОКИНЕТ/
Works with AZEXO page builder