ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА 19 /ДЕВЕТНАДЕСЕТ/ БРОЯ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТИРАНИ И РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА“
Works with AZEXO page builder