ТЕЛК 2 - СПИСЪЦИ

Телк 2 – 27.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92742 Горчо Димитров Димитров 92743 Александър Иванов Тодоров 92744 Иван Русев Костов 92745 Мария Атанасова Гочева ...
Виж Повече

Телк 2 – 26.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92711 Тодор Жеков Огнянов 92712 Павлинка Иванова Дурчева 92713 Данка Стоянова Атанасова 92714 Антоанета Димитрова Хаджидимитрова ...
Виж Повече

Телк 2 – 21.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92657 Румен Шмилев Атанасов 92658 Асен Ангелов Атанасов 92659 Милена Василева Динева 92662 Снежана Минчева Минчева ...
Виж Повече

Телк 2 – 20.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92629 Цвета Радева Цанева 92630 Стойо Василев Василев 92631 Калина Николаева Велева 92632 Георги Димитров Запрянов ...
Виж Повече

Телк 2 – 19.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92607 Галиме Ибиш Емин 92608 Антон Надеждов Методиев 92609 Тонка Илиева Василева 92610 Иван Андреев Митев ...
Виж Повече

Телк 2 – 16.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92576 Веселин Христов Василев 92577 Светла Жорова Алексиева 92578 Наталия Николаевна Бояджиева 92579 Димитринка Георгиева Костова ...
Виж Повече

Телк 2 – 15.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92550 Виолета Георгиева Русева 92551 Иванка Иванова Милева 92552 Снежана Георгиева Йозова 92553 Митко Ангелов Атешев ...
Виж Повече

Телк 2 – 14.09.2022

Номер ЕР Имена 372 ХРИСТО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ 359 ТОДОР ИВАНОВ ЧАКАЛОВ 368 ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 384 ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ 365 ...
Виж Повече

Телк 2 – 13.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92538 Мария Колева Петрова 92539 Георги Бончев Генов 92540 Иван Кирев Иванов 92541 Христо Георгиев Пеев ...
Виж Повече

Телк 2 – 12.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92507 Яшар Халил Смаил 92508 Димка Монева Матева 92509 Боян Васков Ляноридис 92510 Мария Пенева Милушева ...
Виж Повече
Works with AZEXO page builder