Blog Section

Телк 2 – 31.01.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час Нова Дата Нов час
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ №СЗ-ВХ-373 28.1.2020 05 03 2020 8
ВАСИЛ ХРИСТОВ №СЗ-ВХ- 375 28.1.2020 09 03 2020 9
ЛАТИНКА ИВАНОВА №СЗ-ВХ-377 28.1.2020 изд.ЕР на 05 02
ЛОЗЕНА ГЕОРГИЕВА №СЗ-ВХ-385 28.1.2020 19 02 2020 8.3
МАРТИН ПЕНЕВ №СЗ-ВХ-366 28.1.2020 14 02 2020 10
МАЯ МИТЕВА №СЗ-ВХ- 384 28.1.2020 изд.ЕР на 03 02
НЕЛИ СЛАВОВА №СЗ-ВХ-388 28.1.2020 23 03 2020 8
ПЕТКО НЕНОВ №СЗ-ВХ-376 28.1.2020 изд.ЕР на 07 02
ПЕТЪР ТОДОРОВ №СЗ-ВХ-380 28.1.2020 24 02 2020 11
СВЕТЛА ИВАНОВА №СЗ-ВХ-390 28.1.2020 изд.ЕР на 13 02
СЕВЕРИНА ОГНЯНОВА №СЗ-ВХ-372 28.1.2020 06 03 2020 9.3
ХРИСТИАН ВАСИЛЕВ №СЗ-ВХ- 389 28.1.2020 06 04 2020 10
ХРИСТО КРАСИМИРОВ №СЗ-ВХ-386 28.1.2020 09 03 2020 11.3
ХРИСТО МИТКОВ №СЗ-ВХ-371 28.1.2020 02 03 2020 9.3
ВАСИЛ ДИМИТРОВ №СЗ-ВХ-398 29.1.2020 за дом. посещение
ЖЕЛКА ПЕТРОВА №СЗ-ВХ-396 29.1.2020 27 02 2020 8
ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА №СЗ-ВХ- 399 29.1.2020 изд.ЕР на 12 02
МАРИН ТОДОРОВ №СЗ-ВХ-402 29.1.2020 27 02 2020 8.45
ПЕТЪР ИВАНОВ №СЗ-ВХ-410 29.1.2020 изд.ЕР на 13 02
СТЕФКА КРЪСТЕВА №СЗ-ВХ-406 29.1.2020 17 02 2020 8.3
ХРИСТО ДОНЕВ №СЗ-ВХ-405 29.1.2020 02 03 2020 не се яви 09 03 2020
АНЕТА ИЛИЕВА №СЗ-ВХ- 417 30.1.2020 14 02 2029 9.3
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ №СЗ-ВХ- 425 30.1.2020 17 02 2020 11.45
ЕМИР НЕВЗАТ №СЗ-ВХ-421 30.1.2020 06 04 2020 8
ЙОВАНА ДИМИТРОВА №СЗ-ВХ-420 30.1.2020 17 02 2020 12
КАТЯ ЗЛАТЕВА №СЗ-ВХ–416 30.1.2020 06 03 2020 8
КОСТАДИН ДИНЕВ №СЗ-ВХ-430 30.1.2020 изд.ЕР на 12 02 20
ХРИСТО ХРИСТОВ №СЗ-ВХ-419 30.1.2020 изд.ЕР на 12 02 20
ЦАНКА КОЕВА №СЗ-ВХ414 30.1.2020 21 02 2020 9
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ №СЗ-ВХ-435 31.1.2020 20 02 2020 9.45
Works with AZEXO page builder