Blog Section

Телк 2 – 09.01.2023

ЕР № Освидетелствано лице
90069 Христо Димитров Билнев
90070 Станка Тенева Шмилева
90071 Надия Володимиривна Костова
90072 Димитрина Недялкова Колева
90073 Борис Миланов Георгиев
90074 Иванка Атанасова Георгиева
90075 Найден Шмилев Шмилев
90076 Маруся Стефанова Гунева
90077 Цонка Цонкова Шопова
90078 Атанаска Йорданова Петрова
90079 Станко Желязков Желев
90080 Минка Георгиева Колева
90081 Радко Георгиев Добрев
90082 Иванка Колева Станчева
90083 Валентина Тенева Чакърова
90084 Тодорка Илиева Попминчева
90085 Йовка Делчева Рашева
90086 Танка Желева Дедова
90087 Танка Стойчева Арбалова
90088 Петко Балев Петков
90089 Николинка Николаева Колева
90090 Пенка Тенева Колева
90091 Златка Асенова Станчева
90092 Петър Георгиев Георгиев
90093 Снежанка Николова Пейкова
90094 Радка Христова Николова
90095 Пламен Стоянов Петков
Works with AZEXO page builder