Blog Section

Телк 2 – 07.02.2020

Име, фамилия вх. № дата час Нова дата
АТАНАС ВАСИЛЕВ СЗ-159 / 23.01.2019 от І-ви с-в
АТАНАСКА ДИМИТРОВА СЗ-Вх-454 / 03.02.2020 28 02 2020
БОРИСЛАВА НЕДЯЛКОВА СЗ-Вх-368 / 28.01.2020 Изд.ЕР на 13 02 20
ВАСИЛ ЦВЕТИНОВ СЗ-Вх-503 / 06.02.2020 09 03 2020 8,15ч
ВЕНКО БОРИСЛАВОВ СЗ-Вх-437 / 31.01.2020 02 03 2020 10,30ч
ВЕСА СТОЯНОВА СЗ-Вх-3901 / 27.09.2019 от І-ви с-в
ГАЛЯ ХРИСТОВА СЗ-Вх-462 / 03.02.2020 26 02 2020
ГАНКА ВЪЛКОВА СЗ-Вх-467 / 03.02.2020 06 03 2020 9,15ч
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЗ-Вх-443 / 31.01.2020 27 02 2020 9,30ч
ГИНКА ДИМИТРОВА СЗ-Вх-461 / 03.02.2020 11 03 2020 9,45ч
ГЮЛСЕВЕН ХАСАН СЗ-183 / 04.02.2020 изд.ЕР на 10 02 20
ДЕЛКА ГЕНЧЕВА СЗ-Вх-480 / 04.02.2020 02 03 2929 10ч
ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА СЗ-Вх-468 / 03.02.2020 изд.ЕРна 21 02 20
ДИМО МИТЕВ СЗ-206 / 05.02.2020 28 02 2020 11ч
ДИНКО ГЕОРГИЕВ СЗ-Вх-427 / 30.01.2020 19 02 2020 11,15ч
ЕМАНУИЛ ЦАНКОВ СЗ-Вх-440 / 31.01.2020 02 03 2020 10,15ч
ЖАСМИНА ИВАЙЛОВА СЗ-Вх-429 / 31.01.2020 06 04 2020
ЖИВКО ТОДОРОВ СЗ-Вх-442 / 31.01.2020 21 02 2020 11ч
ЖИВКО РАНГЕЛОВ СЗ-207 / 05.02.2020 21 02 2020 8,30ч
ЗЛАТИ АНЕЛИЕВ СЗ-81 / 15.01.2020 06 04 2020
ЗЛАТИНА ИВАНОВА СЗ-Вх-457 / 03.02.2020 20 02 2020 11,,30ч
ИРИНА СТОЯНОВА СЗ-Вх-450 / 31.01.2020 09 03 2020 11,45ч
КОЛЬО СТЕФАНОВ  СЗ-Вх-504 / 06.02.2020 20 02 220 11ч
МАГДАЛЕНА ТИХОМИРОВА СЗ-Вх-446 / 31.01.2020 06 04 2020 8,15ч
МАРА СПАСОВА СЗ-Вх-482 / 04.02.2020 04 03 2020
МАРИЙКА  БОЙЧЕВА СЗ-749 / 02.07.2018 от І-ви с-в
МАРИЯНА ТОЧКОВА ХИНОВА СЗ-596 / 11.03.2019 от І-ви с-в
МИГЛЕНА ВЛАДМРОВА СЗ-Вх-501 / 05.02.2020 20 02 2020 10,45ч
МИМА СТЕФАНОВА СЗ-Вх-496 / 05.02.2020 изд.ЕР на 19 02 20
МИРОСЛАВА СТОЯНОВА СЗ-Вх-483 / 04.02.2020 19 02 2020 не се яви 28 02 2020
ПЕНЬО ГЕОРГЕВ СЗ-596 / 11.03.2019 от І-ви с-в
РЕНЕТА ИВАНОВА СЗ-Вх-497 / 05.02.2020 изд.ЕР на 19 02 20
СЛАВИ ДРАГАНОВ СЗ-Вх-439 / 31.01.2020 04 03 2020 8,30ч
СОФКА ВЪЧЕВА СЗ-Вх-444 / 31.01.2020 за Дом. визита
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СЗ-Вх-484 / 04.02.2020 изд. ЕР на 20 02
СТЕФКА ИВАНОВА СЗ-Вх-484 / 04.02.2020 04 03 2020 8,45ч
СТЕФКА ИВАНОВА СЗ-Вх-455 / 03.02.2020 изд. ЕР на 07 02 20
СТЕФКО МИТЕВ СЗ-Вх-488 / 04.02.2020 04 03 2020 8,15ч
СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ СЗ-Вх-453 / 31.01.2020 21 02 2020
ТАМАРА САВКОВА СЗ-Вх-408 / 30.01.2019 06 04 2020 8,30ч
ТАНКА ДИМИТРОВА СЗ-1159 / 05.06.2019 от І-ви с-в
ТЕОДОРА АТАНАСОВА  СЗ-Вх-3802 / 20.09.2019 от І-ви с-в
ТОДОРКА ДИМИТРОВА СЗ-Вх-486 / 04.02.2020 изд.ЕР на 12 02 20
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СЗ-Вх-466 / 03 02 2020 06 03 2020
ЦВЯТКО МИНЧЕВ СЗ-Вх-475 / 04.02.2020 изд. ЕР на 20 02 20
ЯНКА ТРЕНДАФИЛОВА  СЗ-Вх-489 / 04.02.2020 изд. ЕР на 19 02 20
ВАЛЕНТИН КОЙЧЕВ СЗ-889 / 02.08.2018 от І-ви с-в
Works with AZEXO page builder