ТЕЛК 1 - СПИСЪЦИ

Телк 1 – 27.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92099 Асен Юлиянов Ангелов 92097 Васил ...
Виж Повече

Телк 1 – 26.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92067 Йордан Иванов Минчев 92070 Румяна ...
Виж Повече

Телк 1 – 21.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92038 Недялка Стойнова Тенева 92039 Мария ...
Виж Повече

Телк 1 – 20.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92022 Миглена Борисова Алексиева 92032 Ваня ...
Виж Повече

Телк 1 – 19.09.2022

Номер ЕР Имена 345 ГЕОРГИ ТАНЕВ СЛАВОВ 357 ДИНКО  ГЕОРГИЕВ  ...
Виж Повече

Телк 1 – 16.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 92020 Мария Радкова Ангелова-Стоянова 92019 Константин ...
Виж Повече

Телк 1 – 15.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 91980 Марияна Ненчева Малинова 91995 Дончо ...
Виж Повече

Телк 1 – 14.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 91974 Недялка Жекова Минчева 91965 Валентин ...
Виж Повече

Телк 1 – 13.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 91941 Таир Юсуф Юсеин 91956 Иван ...
Виж Повече

Телк 1 – 12.09.2022

ЕР № Освидетелствано лице 91927 Анка Стефанова Огнянова 91934 Мария ...
Виж Повече
Works with AZEXO page builder